Paliwo E10

W związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości stosowania w pojazdach marki RXF nowej benzyny E10 informujemy, że w modelach gaźnikowych, gdzie dawka paliwa jest regulowana mechanicznie, może pojawić się problem ze względu na nieco inny sposób spalania paliwa E10.

Stosowanie paliwa E10 w modelach RXF nie jest wykluczone ale najlepszym rozwiązaniem jest tankowanie benzyny 98-oktanowej, która nie zawiera takiej ilości bioetanolu, jak paliwo E10.

Zwracamy uwagę, że pozostawienie paliwa E10 w zbiorniku na okres zimowy, kiedy pojazd spędza kilka miesięcy bez ruchu może spowodować separację bioetanolu od paliwa i wody.

Woda, która opada na dno zbiornika może powodować przyspieszoną korozję w metalowych zbiornikach, a bioetanol może zadziałać jak rozpuszczalnik, powodując deformację i zniekształcenie plastikowych zbiorników, odchodzenie farby ze zbiornika i rozpuszczenie gumowych elementów układu paliwowego.

Dlatego warto, aby w okresie poza sezonem, gdy odstawimy pojazd na dłuższy postój, zatankować paliwo 98-oktanowe.